Info

Du skal anvende denne løsning i forbindelse med ansøgning om ledighedsydelse.

Du skal være berettiget til/modtager af sygedagpenge eller deltager i revalidering, når du bevilges fleksjob.

Hvis du bliver arbejdsløs efter et fleksjob, er betingelsen for at modtage ledighedsydelse, at du:

  • havde ret til ledighedsydelse, før du fik fleksjobbet eller

  • har haft mindst 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)

Bilag

Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver
Kopi af evt. udbetalinger af pensioner/erstatninger.