Info

Denne onlineløsning er til færdigmelding af kloakseparering, ny kloakering, regnvandsløsninger, spildevandsløsninger i det åbne land og sløjfning af gl.
septiktanke/bundfældningstanke.

Læs mere
Du kan læse mere omkring regnvand, spildevand og separering på kommunes hjemmeside.

Bilag

Det er en god ide at have bilag klar før du går i gang med dette forløb. Hvis du har ændringer ved etableringen, kræves der bilag før du kan afslutte dette forløb.

Din ansøgning med bilag sendes automatisk til kommunen, når du har gennemført hele forløbet.