Info

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til anmodning om beholderkontrol. Ejeren af beholderen skal udfylde anmodningen og efterfølgende sende den til en autoriseret kontrollant. Liste over autoriserede kontrollanter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen eller på http://beholderkontrol.dk/autorisation/kontrollantliste/ (åbner i et nyt vindue).

Bilag

Tegninger med påført nummerering
Evt. yderligere bilag (til hver bygning) der fungerer som uddybning af det ansøgte.

Info om persondata

Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til data-portabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/

Skive kommunes Databeskyttelsesrådgiver er Jes Strickertson, som kan træffes telefonisk på 99155500.

Skive kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan IKKE hjælpe med problemer ifht. selve åbning af dokument, mail m.m. Hvis problemet drejer sig om dette, skal du have fat i den afdeling, som har sendt dokumentet, mailen m.m.