Info

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til anmodning om beholderkontrol. Ejeren af beholderen skal udfylde anmodningen og efterfølgende sende den til en autoriseret kontrollant. Liste over autoriserede kontrollanter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen eller på http://beholderkontrol.dk/autorisation/kontrollantliste/ (åbner i et nyt vindue).

Bilag

Tegninger med påført nummerering
Evt. yderligere bilag (til hver bygning) der fungerer som uddybning af det ansøgte.