Info

Virksomheden anvender indberetningen, når de meddeler kommunen, at en bestemt beholder ikke længere bliver anvendt.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledningen til erklæring om, at beholder tages ud af drift (nyt vindue)

Info om persondata

Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til data-portabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/

Skive kommunes Databeskyttelsesrådgiver er Jes Strickertson, som kan træffes telefonisk på 99155500.

Skive kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan IKKE hjælpe med problemer ifht. selve åbning af dokument, mail m.m. Hvis problemet drejer sig om dette, skal du have fat i den afdeling, som har sendt dokumentet, mailen m.m.