Info

Her kan du søge om et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan søge:
· til dig selv
· på vegne af dine børn, hvis de er under 18 år
· på vegne af en pårørende
· som værge

Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet:
· i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne
· i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet
· er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal være undersøgt og færdigbehandlet i forhold til en funktionsnedsættelse eller diagnose, før du kan få bevilliget et varigt hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning jf Serviceloven.

Der kan efter hjælpemiddelbekendtgørelsens §§ 2 og 18 normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som borgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Visitation og Hjælpemiddeldepot behandler din ansøgning på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Dine oplysninger bliver først registreret, når du til sidst i ansøgningen har underskrevet med MitID/NemID og der vises en kvittering. Skemaet sendes automatisk til Visitation og Hjælpemiddeldepot, og du får herefter tilsendt et kvitteringsbrev i din digitale postkasse. Vi registrerer din henvendelse og vil snarest muligt behandle din ansøgning.

Du skal have dit NemID/MitID klar, før du kan begynde din ansøgning. Husk det er dit NemID/MitID som ansøger, du skal benytte. Ansøger du som 3. part, er det dit eget NemID/MitID, du skal benytte.