Info

Som ledsager, skal du gennemføre denne selvbetjeningsløsning for indberetning af dine timer. Når du har udfyldt og signeret timeindberetningen, sendes den automatisk til Thisted Kommune.

Løbende udfyldelse - gem undervejs
Du kan løbende udfylde og gemme din timeindberetning. Du gemmer timeindberetningen ved at trykke på knappen 'Gem kladde' og følge vejledningen på siden.
Du vil kunne genoptage din timeindberetning ved at tilgå det link, som sendes til dig i din digitale post eller til din e-mail, alt efter hvad du valgte da du gemte din timeindberetning.

Månedlig indberetning
Du skal udfylde din timeindberetning en måned af gangen.
Vi ser gerne, at du indsender din timeindberetning senest d. 5. i måneden efter.

Klik på 'Start'