Info

Dette PPR skema anvendes ved ønske om sparring/vejledning/vurdering i forhold til børn og unge fra 0-18 år.

Løsningen kan anvendes af:
  • Privat pasningsordning (0-2 år)
    • Private daginstitutioner (vuggestue, børnehave) eller privat-/friskole
      • Kommunal dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave), folkeskole eller sundhedsplejen


      Såfremt der er vanskeligheder med at udfylde skemaet, kan spørgsmål rettes til PPR på tlf.: 9917 4187