Info

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning i forbindelse med din klage over udlejer, til Husleje- og Beboerklagenævnet
Under forløbet udregnes et gebyr, og dette gebyr vil du blive opkrævet undervejs
Klager til Beboerklagenævnet koster 147,-
Klager til Huslejenævnet koster 315,-.
Du kan læse mere om Husleje- og Beboerklagenævn på kommunes hjemmeside

Bilag

Inden du starter indbringelsen skal du have en indscannet lejekontrakt klar, hvis du har en lejekontrakt.
Hvis du er repræsentant for lejer(e) der indbringer på vegne af en eller flere lejer, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt fra lejer(e). Tryk på dette link, FULDMAGT, hvis du har brug for en skabelon til udfyldelse af fuldmagt
Hvis indbringelsen kræver yderligere bilag, vil du få oplyst hvilke andre bilag, der er nødvendige.
Din indbringelse og eventuelt vedhæftende dokumenter sendes automatisk til kommunen.

Info om persondata

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssige krav på oplysningerne.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.