Info

Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Personen der søger om ansættelse samt den nærtstående skal begge underskrive ansøgningen med NemID.

Fuldmagt
Hvis den nærtstående ikke kan underskrive med egen NemID, kan du som partsrepræsentant med fuldmagt, underskrive på vegne af den nærtstående. Som fuldmagt kan du bruge denne skabelon (åbner i nyt vindue).

Bilag

Bilag til beskrivelse af betydelig/varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig/uhelbredelig lidelse
kan vedhæftes i forløbet.

Hvis der foreligger aftale med arbejdsgiver om opdeling af pasningen i kortere perioder, kan den også vedhæftes.