Info

Som skoleleder skal dette selvbetjeningsforløb gennemføres ved indstilling til Børn & Unge med henblik på eventuel visitation af en elev til specialundervisningstilbud.

Efter skolelederen har udfyldt skemaet, vil det blive videresendt til skolens PPR-medarbejder og efterfølgende forældre, for til sidst at blive sendt til Børn & Unge. Alt foregår elektronisk.