Info

Du skal gennemføre dette forløb hvis du vil søge om tilskud til privat pasning.

Dette forløb gælder for både jer som forældre, men også den børnepasser I har indgået aftale med. Aalborg Kommune modtager først ansøgningen når både forældre og den ansatte børnepasser har gennemført dette forløb.

Tilskud
Tilskuddet dækker 75% af udgiften til privat pasning. Dog yder kommunen et maksimalt tilskud, der varierer fra år til år.

Vær opmærksom på
Vi sletter dit barn på den kommunale venteliste for pasning af børn 0-2 år, samme dag vi modtager din ansøgning om tilskud til privat pasning.

Tilskuddet ophører i perioder, hvor du afholder gemt barsel med det barn, du har i privat pasning. Hvis du afholder delvis barsel med pasningsbarnet, bliver dit tilskud reduceret.

Flytter du til en anden kommune, men beholder pasning i Aalborg Kommune, skal du søge tilskud i den kommune, du flytter til og skriftligt opsige tilskuddet i Aalborg Kommune

Læs mere
Du kan læse mere om regler for tilskud på Aalbog Kommunes hjemmeside (åbner i et nyt vindue).