Info

Her kan du søge om tilskud til befordring i forbindelse med, at du har været til jobsamtale. Du kan læse mere om kriterierne herunder:

Aalborg Kommune har jævnfør § 17 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat nedenstående retningslinjer for bevilling af tilskud til befordring i forbindelse med jobsamtale.

Du kan bevilges befordringsgodtgørelse, hvis du modtager:
• Dagpenge
• Kontanthjælp
• Uddannelseshjælp
• Overgangsydelse
• Sygedagpenge
• Jobafklaringsydelse
• Ledighedsydelse
• Offentlig forsørgelse i forbindelse med revalideringsforløb
• Førtidspension

Befordringsgodtgørelse kan bevilges, når:
• samtalen vedrører et ordinært job eller et job med løntilskud, herunder også fleksjob.
• der er mere end 3 timers samlet transporttid med offentlig transport tur/retur mellem borgerens bopæl og virksomhedens adresse.
• borgeren ikke besidder kvalifikationer inden for områder med flaskehalsproblemer, jf. Arbejdsmarkedsbalancen, www.arbejdsmarkedsbalancen.dk, over områder med tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft.
• jobsamtalen afholdes i Danmark.
• rejsen er foretaget i umiddelbar forbindelse med jobsamtalen (udrejse tidligst dagen før samtalen og hjemrejse senest dagen efter).

Øvrige betingelser:
• Ansøgningen skal indsendes senest 14 kalenderdage efter, at jobsamtalen har fundet sted.
• Der udbetales som hovedregel tilskud til billigste offentlige transport – det kan dog fraviges, hvis:
o transport i egen bil (afregnet efter statens lave kilometersats) er billigere, eller
o brug af offentlig transport vanskeliggøres af tidsmæssige eller praktiske årsager
o Ved benyttelse af Storebæltsbroen eller ved benyttelse af færge ydes tilskud for kilometerafstanden over broen.

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 14 dage. Afgørelsen bliver sendt til din eBoks. Eventuel godtgørelse indsættes på din Nem-konto.

Bilag
Der skal vedlægges dokumentation for indkaldelse til jobsamtalen samt kvittering for udgiften til befordringen ved anvendelse af offentlig transport.

Bilag

• Der skal vedlægges dokumentation for indkaldelse til jobsamtalen samt kvittering for udgiften til befordringen ved anvendelse af offentlig transport