Info

Her kan du søge om tilskud til befordring i forbindelse med, at du har været til jobsamtale. Du kan læse mere om kriterierne herunder:

Aalborg Kommune har jævnfør § 17 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat nedenstående retningslinjer for bevilling af tilskud til befordring i forbindelse med jobsamtale.

Du kan bevilges befordringsgodtgørelse, hvis du modtager:
 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Overgangsydelse
 • Sygedagpenge
 • Jobafklaringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Offentlig forsørgelse i forbindelse med revalideringsforløb
 • Førtidspension

  Befordringsgodtgørelse kan bevilges, når følgende betingelser er opfyldt:
 • Samtalen vedrører et ordinært job eller fleksjob
 • Der er mere end 3 timers samlet transporttid med offentlig transport tur/retur mellem din bopæl og adressen, hvor samtalen bliver afholdt
 • Jobsamtalen afholdes i Danmark
 • Transporten er foretaget i umiddelbar forbindelse med jobsamtalen (udrejse tidligst dagen før samtalen og hjemrejse senest dagen efter)

  Øvrige betingelser:
  Ansøgningen skal indsendes senest 14 kalenderdage efter jobsamtalen har fundet sted.

  Der udbetales godtgørelse til billigste offentlige transport – dette kan fraviges for godtgørelse efter statens lave kilometertakst, hvis:
 • transport i egen bil er billigere (beregnet efter statens lave kilometersats), eller
 • adressen hvor samtalen afholdes ikke er tilgængelig med offentlig transport, eller
 • hvis brug af offentlig transport ikke er mulig som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Ved benyttelse af bro eller færge ydes godtgørelse for kilometerafstanden.

  Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 14 dage. Afgørelsen bliver sendt som digital post eller med almindelig post, hvis du er fritaget for digital post. Eventuel godtgørelse indsættes på din Nem-konto.
 • Bilag

  Der skal vedlægges dokumentation for indkaldelse til jobsamtalen samt kvittering for udgiften til befordringen ved anvendelse af offentlig transport.