Info

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde data.

Aftalen kan være i form af

Almindelig aftale
  • når lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse (medfører mindst 10 fraværsdage om året).

Midlertidig aftale
  • når lønmodtager skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og når indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

  • når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning om indgåelse af aftale (nyt vindue)

Bilag

Du skal vedhæfte kopi af indlæggelsesseddel eller skrivelser fra sygehus/behandlingsinstitution ved ansøgning om midlertidig aftale.