Info

Din forening skal udfylde dette selvbetjeningsforløb, når I skal indsende regnskab til Hjørring kommune vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Bekendtgørelsen.

Afregningsdokument
Afregningsdokumentet SKAL underskrives af HELE bestyrelsen iht. Folkeoplysningsloven:
Kap.8, §29: Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kap. 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Revisorerklæring
Revisorerklæringen SKAL underskrives af revisor og udfyldes i henhold til Bekendtgørelsen:
Kap. 6, §19, stk.4: Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Hvis du mangler en skabelon til udfyldelse og underskrift af revisor kan du bruge denne afregningsdokument med bestyrelses underskrifter og revisorerklæring (åbner i nyt vindue).

Bilag

Undervejs i selvbetjeningsløsningen skal du udfylde flg. dokumenter, som automatisk medsendes som bilag.
1. Fleksible tilrettelæggelsesformer (kun hvis din forening har fleksible tilrettelæggelsesformer)
2. Opgørelse over lokaleforbrug i private lokaler (kun hvis din forening anvender private lokaler)