Info

Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen her.

Du kan vælge at være anonym.

Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.