Info

Du skal gennemføre denne selvbetjeningsløsning, hvis du ønsker at ansøge om leje af vejareal til opsætning af skilte, udstilling eller udeservering udenfor din butik i gågaderne i Hjørring Kommune.

Dette ansøgningsforløb afsluttes med betaling og du vil modtage kvittering for betaling samt selve lejekontrakten i din virksomheds digital postkasse.

Betaling
Pris for leje af areal; 115,- pr. m2 pr. år.
Pris for op til 2 skilte; 575,- pr. år.

Læs mere
Du kan læse mere om udstilling af gadevarer og udeservering på Hjørring Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Info om persondata

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.