Info

Hvem kan søge om personligt tillæg?
Er du pensionist med særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du med denne selvbetjeningsløsning ansøge om personligt tillæg.

Hvad kan du søge tillæg til?
Personligt tillæg kan søges til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale. Det kan fx være helbredsbetingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg. Du kan også ansøge om personligt tillæg til andre udgifter.
Hvis du ikke har boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension en såkaldt brøkpension. Du kan så søge om personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig
En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Læs mere
Du kan læse mere om lovgrundlag, klagevejledning og generel information om personligt tillæg på borger.dk (nyt vindue).

Bilag

Så vidt muligt, skal du vedhæfte dokumentation for alle dine aktuelle faste udgifter som bilag.
Derudover er det valgfrit at vedhæfte evt. dokumentation for det, du søger tilskud til (udgiften).

Kontoudtog indsendes nemt via dette link: https://kontodeling.dk/request (åbner nyt vindue)

Hvis du vælger at eftersende dokumentationen, skal vi have den inden for 8 dage for at behandle din ansøgning.

Ved anvendelse af partsrepræsentant er det obligatorisk at vedhæfte en fuldmagt som bilag.
Bilag skal vedhæftes sidst i selvbetjeningsløsningen.