Info

I kan udfylde ægteskabserklæringen, hvis I skal vies i kirken, borgerligt eller i udlandet. Det er muligt at bruge løsningen selvom du endnu ikke kender den partner du skal vies til. Bemærk at gyldigheden på en ægteskabserklæring er 4 måneder.

Det er et krav at mindst en af ansøgerne har et dansk personnummer, for at I kan bruge løsningen. Har ingen af jer dansk personnummer, bedes I kontakte kommunen.

Er du adopteret, skal du vælge Danmark som fødeland, når du bliver bedt om det.

I skal ansøge om vielse (udfylde ægteskabserklæringen) i den kommune, hvor mindst en af parterne er bosat.

Navneændring
Hvis du ønsker navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skal du udfylde en separat ansøgning her til. Den finder du her: Ansøg om navneændring (nyt vindue).

Lovtekst

Du kan læse mere i vejledningen til ægteskabserklæring (nyt vindue)

Bilag

Hvis I begge er danske statsborgere, født i Danmark og eventuelt tidligere har været gift og skilt i Danmark, skal der som hovedregel ikke vedlægges dokumentation, da oplysningerne oftest fremgår af CPR.

Hvis dokumentation er nødvendig, vil det fremgå, når erklæringen udfyldes.