Info

Her kan du melde til kommunen, hvis du har mistanke om, eller kendskab til, at et barn eller en ung mistrives. De må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Anonym underretning
En underretning kan godt være anonym, det gælder kun for privat personer. Kommunen opfordrer til, at du ikke er anonym, da det kan vanskeliggøre det videre arbejde, og dermed mulighederne for at hjælpe den person, som underretningen vedrører.

Hvis du vælger knappen "Indsend anonymt" bliver den indsendt til kommunen anonymt - ønsker du ikke at være anonym, kan du indsætte kontaktoplysninger i Bemærkningsfeltet.

Lovtekst

Du kan læse mere i Underretningspligt (nyt vindue)

Bilag

Du kan vedhæfte uddybende information til underretningen.