Info

Du/I kan bevilges tilskud til privat pasning fra det tidspunkt, hvor aftalen om privat pasning er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat pasning.

Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at ansøgningen om tilskud er godkendt af pladsanvisningen, samt i forhold til hvornår pasningen påbegyndes.
Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, som er aftalt med personen, som passer barnet.
Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn, indenfor en bestemt aldersgruppe indtil skolestart. Herudover kan ydes evt. søskendetilskud.

Du kan melde dit barn ud af ordningen med en måneds varsel til den sidste dag i en måned. På Pladsanvisningens selvbetjeningsside er det muligt at lave digital udmeldelse.

Bilag

Hvis du har andre udgifter end løn til pasning af barnet/børnene skal du vedhæfte dokumentation.