Info

Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Bilag

Bilag til beskrivelse af betydelig/varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig/uhelbredelig lidelse
kan vedhæftes i forløbet.

Hvis der foreligger aftale med arbejdsgiver om opdeling af pasningen i kortere perioder, kan den også vedhæftes.