Info

Du skal bruge dette selvbetjeningsforløb, når du skal anmode om lønrefusion,
fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Når din medarbejder er overgået til et jobafklaringsforløb, får du ikke længere refusion efter sygedagpengeloven, men efter reglerne i lov om en aktiv socialpolitik, § 69t.